(L) Werk in uw vrije tijd en verdien van 1513 tot 3613 euro

Delete this message

Reply to this message
Author: enzapanebianco
Date:  
To: enzapanebianco, anonsicancella-request, left, collettivomonzese, infoxoa
Subject: (L) Werk in uw vrije tijd en verdien van 1513 tot 3613 euro
Beste dames en heren,

We beiden goedbetaalde baan aan: de website LEZER.

Uw functie:
Bezoeken van de website van een Gezondheidskliniek en daarna eenvoudige vragen te beantwoorden.

Bijvoorbeeld: was het gemakkelijk om een aanvraag te doet, is er niet te veel van de rode kleur,
is de tekst duidelijk op de aanvraagpagina.

We vragen dat om te bepalen of de website gemakkelijk is voor onze klanten.
Dit is zeer belangrijk want een eenvoudige website kan wist ervan 3-5 keer vermeerderen.
U kan dit doen in uw vrije tijd, ongeveer van 2 tot 12 uur per week.

De prijs is van 25 tot 67 euro per uur, de vaste prijs wordt bepaald naar het interview.
De tewerkstellingperiode is van 3 tot 6 maanden, tijdens de Nederlandstalige website portaal ontwikkeling van de kliniek.
Indien u het goed doet zullen we u uitnodigen voor de andere gelijkaardige projecten.

De betaling gebeurt dagelijks of maandelijks per overschrijving op uw bankrekening van onze vennootschapsrekening.
U kan in uw vrije tijd verdien van 1512 tot 3612 euro per maand.
Als u het verschil kan zien tussen eenvoudige en ingewikkelde website, dan gaat u erin slagen.

Voor de aanvraag, stuur de volgende gegevens op:
1. Uw naam
2. Telefoon nummer
3. Leeftijd
4. Verblijfsstad

Aandacht! De gegevens moeten verstuurd worden op de volgende email: Spencer@???.

Aanvragen die op het andere email worden verstuurd kunnen niet behandeld worden
Zodra ik uw gegevens heb ontvangen neem ik contact met u op.

Met vriendelijke groeten,
Afdeling Personeelsaangelegenheden van “Geincorporeerde Gezondheidsinstellingen”