Re: [Lista Criptica] Mòbils: lleis d'espionatge indiscrimin…

Delete this message

Reply to this message
Author: fadelkon
Date:  
To: list_criptica
Subject: Re: [Lista Criptica] Mòbils: lleis d'espionatge indiscriminat. Com estan les coses a la UE?
llegint ràpid, he entès els temps al revés:

El 06/02/18 a les 18:30, fadelkon ha escrit:
> Si en voleu més detalls, mesos abans Privacy International ja havia estudiat la situació [2] de 21 estats.

Privacy International va publicar el seu informe el desembre passat, i
eurojust un parell de setmanes abans, al novembre.